Henrik Frank's Hjemmeside

Munzee

Om spillet

Munzee er et GPS baseret spil der foregår i den virkelige verden, hvor det gælder om at samle point ved at skanne eller opsætte munzees.

Munzees kan enten være fysiske mærkater med QR koder eller virtuelle.

Munzee blev startet i Texas i 2011, og har siden vundet stor popularitet verden over. Ved udgangen af marts måned 2016, var der ca. 250.000 spillere og over 4 millioner munzees, fordelt på 215 lande. 

Man spiller ved hjælp af en app på sin smartphone. Man kan spille munzee alene, men for at få det fulde udbytte af spillet, bør man være med på et hold (Kaldet en Clan).

Det er gratis at spillet munzee, men der er mulighed for at købe et betalt premium medlemskab. Forskellen imellem det gratis medlemskab og det betalte, er dog så lille at det er et spørgsmål om man vil ofre pengene.

Det efterfølgende kan måske lyde som om spillet er lidt nørdet, men ud over selve spillet drejer det sig også i høj grad om at få en anledning til at komme ud at gå i det fri, og få besøgt nogen steder hvor man ellers ikke kommer.

Reglerne

Man kan få point på 3 måder:
  • Ved at skanne en munzee (Kaldet Capture)
  • Ved at opsætte en munzee (Kaldet Deploy)
  • Ved at andre skanne de munzees man har sat op (Kaldet Cap on)

Kom godt i gang

For at komme i gang, skal man oprette en profil på munzee.com.

Herefter skal man installerer den gratis munzee app på sin smartphone. Den findes både til Android på Google Play og til iPhone i iTunes App Store. Navnet på app'en er Munzee - Scavenger Hunt.

Hvis man har en Android mobil, kan det også anbefales at downloade app'en MunzStat. Denne app, som hurtigt bliver uundværlig, gør det muligt løbene at se hvor mange point man har opnået på en given dag, clan placeringer, samt at få live opdateringer om munzee aktiviteter i nærheden.

Når man har installeret Munzee - Scavenger Hunt er det bare at starte app'en, hvor man på et kort kan se hvor der er placeret munzees, og tage ud og capture løs. 

Når man har fundet frem til et sted, hvor der ifølge kortet er en fysisk munzee, skal man kigge efter et mærkat med en QR kode, som man kan skanne med app'en. Mærkatet kan se sådan ud:

Dette er for øvrigt min scoiale munzee, som kan skannes fra skærmen, men ikke giver point.

På et tidspunkt vil man formentlig også gerne deploye munzees. Fysiske munzees kan enten købes, eller man kan printe dem selv.

Man kan købe færdige munzees flere steder f.eks.

Hvis man vil printe sine egne munzees, findes der en vejledning til dette i Facebook gruppen Munzee Danmark

Denne gruppe er for øvrigt også et godt sted at få hjælp, og holde sig orienteret om hvad der sker i den danske munzee verden

Clan war

Der er ikke meget ved at spille alene, derfor er de fleste aktive spillere medlem af et hold (Kaldet en Clan). Hver Clan består af 10 spillere, og man kan skifte clan 1 gang om måneden.

Hver måned kører der en konkurrence imellem clanerne (Clan war), hvor det gælder om at være den Clan der scorer flest point.

I konkurrencen er desuden 5 levels, hvor man alt efter hvilket level clanen opnår, får præmier i form af virtuelle munzees eller clan våben (Se nærmere under munzee typer). Kravene til de forskellige levels, varierer fra måned til måned.

I praksis vil de fleste nok ikke have tid, til at deltage i en clan hvor man går efter at vinde clan war, men i stedet gå efter at opnå et på forhånd aftalt level for clanen.

Som regel vil man i clanen før starten på månedens clan war, aftale hvilket level, og dermed hvilke præmier, man vil gå efter. Kravene til et level er næsten altid en kombination af personlige mål, som hvert medlem skal nå, og clan mål som man skal nå i fællesskab.

Et eksempel på kravene til et level, og præmierne for at nå det (Her level 2 i marts 2016) kan være:

  • 2,000 total points per player
  • Clan total Greenie caps min. 1,000
  • Clan total Diamond/Ruby/Aquamarine/Topaz caps min. 100
  • Clan total deploys min. 100
  • Clan total points min. 30,000
Rewards: 1 virtual, 2 maces, 1 virtual color

I ovenstående eksempel skal hvert clan medlem opnå mindst 2000 point, medens resten af målene skal opnåes af clanen i fællesskab. Præmien for at opnå level 2 er, 1 virtuel munzee, 2 clan våben og en farve til der kan bruges til en virtuel munzee.

Den nemmeste måde at komme med i en clan, hvis man ikke kender nogen medlemmer i forvejen, er at melde sig til Facebook gruppen Munzee Danmark, og høre om er er nogen claner der mangler medlemmer.

Munzee typer

Som tidligere nævnt, findes der 2 hovedtyper af munzees. De fysiske som er mærkater med stregkoder, og de virtuelle som kun kan ses i munzee app'en.

Inden for disse 2 hovedtyper, findes en række typer adskiller sig ved deres point givning. En komplet liste over munzee typer kan findes her

Fysiske Munzees

Den mest almindelige fysiske munzee er den grønne (Regular), som også er den der giver færrest point (Capture = 5 point).

En grøn munzee kan konverteres til en mere point givene munzee type. Konvertering kan ske ved hjælp af de clan våben, man har vundet i clan war, og der er også mulighed for at konvertere til ædelstene af forskellig art. Ædelstene kan enten vindes i clan war eller købes i munzee shop.

En anden type fysisk munzee er Mystery. Det særlige ved denne type, er at antallet af point man får ved at Cappe den, kan svinge imellem 5-50 points.


Spor i Allerød bestående af grønne munzees


Forskellige typer fysiske munzees i Hillerød. På billedet ses blandt andet
forskellige ædelstene, clan våben, mysteries og stjernetegns munzees.
Virtuelle munzees

De virtuelle munzees kan deployes over hele verden via kortet på munzee hjemmesiden, uden at man fysisk behøver at være på stedet. En stor del af de virtuelle munzees, er deployed i såkaldte clusters, som er en samling af mange virtuelle indenfor et lille område.

Disse clusters vil typisk findes i storbyer, og fordelen ved at deploye i et cluster, er at et cluster tiltrækker spillere og derfor giver mange cap on point. I Danmark har vi clusters både København og Århus, og desuden nogle stykker uden for storbyerne.


Virtuelt munzee cluster - Flagparken på Amager. Flagparken består af virtuelle
munzees der ved hjælp af virtuelle farver, danner en række flag. Flagparken
er omkranset af fysiske mysteries og lidt forskellige andre fysiske.