Aner for Henrik Frank

Kilder 2

 • [S252] P0011-0011 - Dispensation fra Undervisningsministeriet, Document: dispensation fra Undervisningsministeriet, Arkiv Nummer: P0011-0012 (11-01-1929)
 • [S253] E-mail - Niels Frank (November 2007)
 • [S254] KB - Paarup 1831-1840 - Odense amt
 • [S256] KB - Paarup 1868-86 - Odense amt
 • [S257] P0011 Brunt album - Peder og Anna, Arkiv Nummer: P0011, Niels Peder Jensen Frank og Anna Madsen - Album fra 1930'erne
 • [S258] Niels Peder Jensen Franks tale ved Agnes Frederiksens konfirmation, Arkiv Nummer: P0011-0039
 • [S259] Rita Frank, P0011-0037 Breve fra Rita Frank til Peder og Ragnhild, Recipient: Peder og Ragnhild, Address: Østerled 7, Nørre Nissum, 7620 Lemvig, Arkiv Nummer: P0011-0037 (1983), Breve fra Rita Frank til Peder og Ragnhild
 • [S260] P0011-0041 Div. avisartikler 25 og 40 års jubilæum: Diverse artikler i anledning af 25 og 40 års jubilæum som lærer., Arkiv Nummer: P011-0041 (1955/1967)
 • [S261] Hellested Friskole, P0011-0012 - Anbefalinger Hellested Friskole, Document: Anbefaling, Arkiv Nummer: P0011-0012 (26-10-1929 og 23-11-1929)
 • [S262] P0011-0045 N. P. J. Frank tale ved 25 års lærer jubilæum, Document: Niels Peder Jensen Frank's tale ved hans 25 års jubilæum som lærer i Værslev, Arkiv Nummer: P0011-0045 (ca 1955)
 • [S263] Jens Kristian Jensen F rank, Slægtsbog - Udarbejdet af Jens Kristian Jensen F rank, 2 indskannede sider modtaget fra hans søn Niels Frank i 2007.
 • [S264] Agnes Egly, P0012-0006 Anbefaling fra Agnes Egly, Document: anbefaling, Arkiv Nummer: P0012-0006 (Maj 1923)
 • [S265] P0012-0006 Anbefaling fra fru L- Madsen, Arkiv Nummer: P0012-0006, Anbefaling fra fru L. Madsen - Gl. Kongevej i København
 • [S266] P0012-0006 Anbefaling fra Olga Andersen, Arkiv Nummer: P0012-0006, P0012-0006 Anbefaling fra Olga Andersen
 • [S267] P0012-0023 Annas Lommebøger med dagbogsnotater, Arkiv Nummer: P0012-0023, Lommebøger med dagbogsnotater
 • [S268] P0825-0003 Avisnotits vedrørende vielse, Arkiv Nummer: P0825-0003 A, Avisnotits vedrørende vielse
 • [S269] P0825-0002 konvolut brev fra Estrid til Anna, Arkiv Nummer: P0825-0002, Konvolut der formentlig er fra brev til Anna Marie Madsen fra søsteren Estrid Mathilde Madsen der var bosat i Skrøbelev på Langeland
 • [S270] P0012-0013 brev fra Estrid Madsen til Anna, Arkiv Nummer: P0012-0013, P0012-0013 Brev fra Estrid Madsen til søsteren Anna Madsen. Skrevet i Skrøbelev på Langeland den 27. maj 1938
 • [S271] Agnes Madsen, P0012-0010 Brev fra Agnes Madsen til søsteren Anna, Recipient: Anna Madsen, Address: Rosenvænget, Aalborg, Modtager Adresse: Værslev, Arkiv Nummer: P0012-0010
 • [S272] biskoppen over Roskilde Stift, P0011-0013 - Diverse papirer enelærestilling og kirkesanger i Værslev, Document: brev vedr. enelærestilling og beskikkelse som enelærer, Arkiv Nummer: P0011-0013 (03-12-1929 og 14-12-1929)
 • [S273] Hilleborg Madsen, P0012-0011 Brev fra Hilleborg Madsen til Anna, Recipient: Anna Madsen, Address: Odense, Modtager Adresse: Værslev, Arkiv Nummer: P0012-0011 (Formentlig omkring 1938)
 • [S274] Niels Peder Jensen Frank, N0004 - Notater foretage af Niels Peder Jensen Frank vedrørende hans mors familie, Document: notater vedrørende hans mors familie, Arkiv Nummer: N0004
 • [S275] Bent Mortensen, E-mail - Bent Mortensen - 11-03-2002 (11-03-2002)
 • [S276] Estrid Madsen, P0825-0001 3 breve fra Estrid Madsen, Arkiv Nummer: P0825-0001 (1938)
 • [S277] P0012-0052 Peders lommebøger med dagbogsnotater, Arkiv Nummer: P0012-0052, Peders lommebøger med dagbogsnotater
 • [S278] P0012-0019 Inderside af Annas Nye Testamente, Arkiv Nummer: P0012-0019, Notat på inderside af Anna Marie Madsens Nye Testamente:

  Anna Madsen
  "Kristiansminde"
  V. Kærby - Agedrup
  7-4-1918
 • [S279] P9999-0001 Diverse visitkort Anna Marie Madsens familie, Arkiv Nummer: P9999-0001, Diverse visitkort Anna Marie Madsens familie
 • [S280] Det. Kgl. Danske Fyrvæsens Historie 1560-1927 (Einar Blytmann og Roger Fjeldborg, 1927), Sørensen, Andreas Christian (D.M.)., Fyrassistent; f. København 16. juni 1856. Matros i Fyrinspektionsskibet "C. F. Grove" 6. marts 1891, Fyrpasser ved Egense fyr 1. december 1895, ved Hals-Barre fyr 1. november 1911, Fyrassistent samme steds 1. maj 1918, ved Nakke-Hoved fyr 1. juni 1921-30. juni 1926.
 • [S281] Mou kirkes historie, Url: http://www.mousogn.dk/Kirkerne/Moukirkeshistorie/tabid/265/Default.aspx (2009-07-13), 1947 - En skonnertbrigmodel skænkes af skibsbygger i Marstal Erik Eriksen og hustru Laurine (af Egense Fyr) i anledning af 40året deres vielse i kirken.
 • [S282] Fra det gamle Kalundborg 1961-75 (Kochs Forlag)
 • [S283] Tommy Møller Hansen, Højbo - Oplysninger om adresse, Recipient: Henrik Frank (25-08-2009), Hej Henrik Frank

  Huset "Højbo" eksisterer stadig. Det er beliggende på adressen Rugårdsvej
  321 i Villestofte.
  Jeg har talt med den nuværende ejer af huset, som du gerne må ringe til, hvis du ønsker yderligere oplysninger (jeg har vedhæftet et visitkort).
  Jeg vedhæfter desuden et billede af huset fra i dag, samt et ældre luftfoto af huset (det er det hvide hus i baggrunden).
  Du kan også se et udmærket billede på www.krak.dk, hvis du klikker på "Skråfoto".

  Med venlig hilsen

  Tommy
 • [S284] E-mail fra Karin Ramskov Andersen - Paarup lokalarkiv, (2009)
 • [S285] Artikel i Værslev sogns kirkeblad, P0011-0014 - N. P. J. Frank - Artikel i Værslev sogns kirkeblad marts/april 1984: Afsked med to veltjente medarbejdere, Arkiv Nummer: P0011-0014 (marts/april 1984)
 • [S289] Peter Ramskov Andersen og Raimond Nielsen / Paarup Lokalhistoriske Arkiv, Paarup kirkebog 1752-1814 - Transkription. Fra Paaruip lokalhistoriske arkiv., Document: Transkription af Paarup Sogns kirkebog 1752-1814 (1999)
 • [S291] Andreas Christian Sørensen, Kirkebog sundby 1892-95 - ID10 Andreas Christian Sørensen Født, Begivenhed: Født, Amt: København, Sogn: Sundby (10. maj 1894, Periode, 1892-1895)
 • [S292] KB - Mou 1906-12 - Fleskum herred, Ålborg amt
 • [S293] FT1906 Mou - ID10 - Andreas Christian Sørensen, Address: Mou sogn, Fleskum Herred, Ålborg amt (1906)
 • [S294] KB - Mou 1892-98 - Flesum herred, Ålborg amt
 • [S295] P0011-0015 - Vielsesattest Anna, Spouses' Names: Niels Peder Jensen Frank og Anna Marie Madsen, Address: Thomas Kingos kirke, Odense, Arkiv Nummer: P0011-0015 (17-04-1930)
 • [S296] Jørgen Nielsen og Stine Bitch-Larsen, Bog: De Sydtyske Kolonisters Bosættelse på den Jyske Hede, Arkiv Nummer: ISBN 87 88623 21 1 (hf) (2. oplag 1984)
 • [S297] KB - Mou 1899-1905 - Fleskum herred, Ålborg amt
 • [S298] KB - Gammelsogn 1884-91- Randers amt
 • [S300] FT1916 - Hals - ID10 Andreas Christian Sørensen, Address: Hals by, Hals sogn, Kær herred, Ålborg amt (1916), - Andreas Christian Sørensen, f. 16-6-1856, Husfader, Fyrbetjent ved Hals Barre fyr, indkomst 2100 kr, ingen formue, statsskat 22 kr, kommuneskat 100 kr

  - Andrea Dorthea Sørensen, f. 26-12-1863, Husmoder,

  - Peter Georg Sørensen, f. 16-2-1901, Søn, Sømand

  - Niels Dyr Sørensen, f. 16-6-1913, Barn
 • [S301] KB - Hals 1912-24 - Ålborg amt
 • [S302] KB - Hals 1898-1904 - Ålborg amt
 • [S303] FT1880 - Helsinør Købstad - Kronborg Slot - ID10 Andreas Christian Sørensen, Address: Kronborg slot, Helsingør Købstad, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt (1880)
 • [S304] Håndbog for Søværnet 1919 - http://www.marinehist.dk, Håndbog for Søværnet 1919 - http://www.marinehist.dk
 • [S305] Håndbog for Søværnet 1919 - http://www.marinehist.dk, Håndbog for Søværnet 1922 - http://www.marinehist.dk
 • [S306] FT 1787 Frederiks sogn, Riethal - Lysgaard herred - Viborg amt
 • [S308] Ærø vejeviser 1932, side: 35 (1932)
 • [S309] Marstal skattebog 1944, Document: Marstal skattebog 1944, Fra Marstal Søfartsmuseums hjemmeside http://www.marstal-maritime-museum.dk
 • [S310] Marstal og Ærøskøbing skattebog 1946, Document: Marstal og Ærøskøbing skattebog 1946, Fra Marstal Søfartsmuseums hjemmeside http://www.marstal-maritime-museum.dk
 • [S311] Marstal skattebog 1948, Document: Marstal skattebog 1948, Fra Marstal Søfartsmuseums hjemmeside http://www.marstal-maritime-museum.dk
 • [S312] KB - Marstal Landsogn 1906-33 - Svendborg amt (11. maj 1911, Periode, 1906-33)
 • [S313] Karsten Hermansen, Bog: Marstal Søfart 1925-2000, Isbn: 87-89829-10-7 (Marstal Søfartsmuseum 2000, 2000)
 • [S314] Modtaget fra Marstal Søfartsmuseum (2009), Modtaget fra Marstal Søfartsmuseum
 • [S315] Navigatørernes bog - Den Danske Handelsflaades Befalingsmænd - Forlaget Poseidon 1938 (Forlaget Poseidon, 1938)
 • [S317] P0011-0017 - Kopi af vielsesattest Ragnhild Jensen, Spouses' Names: Niels Peder Jensen Frank og Ragnhild Jensen, Address: Bethlehemskirken i Ubberup pr. Kalundborg, Arkiv Nummer: P0011-0017 (05-05-1949)
 • [S318] KB - Grenaa sogn 1884-91 - Djurs Nørre Herred - Randers amt
 • [S319] KB - Grenaa sogn 1857-65 - Djurs Nørre Herred - Randers amt
 • [S320] Dansk Demografisk Database - Arbejdsophold for fremmedfødte i Danmark 1812 – 1924, Url: http://www.ddd.dda.dk/ (22. november 2009)
 • [S321] Levneds beskrivelse for Andreas Christian Sørensen, indsendt af Andreas til ordenskapitlet i forbindelse med udnævnelse til Dannebrogsmand 1925.Levneds beskrivelse for Andreas Christian Sørensen, indsendt af Andreas til Levneds beskrivelse for Andreas Christian Sørensen, indsendt af Andreas til ordenskapitlet i forbindelse med udnævnelse til Dannebrogsmand 1925.P0020-0001 Levneds beskrivelse for A. C. Sørensen - DMm fra ordenskaitlet, Arkiv Nummer: P0020-0001, Levneds beskrivelse for Andreas Christian Sørensen, indsendt af Andreas til ordenskapitlet i forbindelse med udnævnelse til Dannebrogsmand 30. juni 1925.

  Kopi modtaget fra De Kongelige Ordeners Historiograf den 23 november 2009.
 • [S323] KB - Agedrup 1892-1921 - Odense amt
 • [S324] P0012-0027 Annas andagtsbog 1918, Arkiv Nummer: P0012-0027, Anna Marie Madsens andagtsbog fra omkring 1918 - Notater på de første sider af bogen.
 • [S325] Den Offentlige Informationsserver OIS - https://www.ois.dk/ (21-01-2010)
 • [S326] FT 1801 Frederiks sogn, Grønhøj - Lysgaard herred - Viborg amt
 • [S327] KB - Korup 1902-1933 - Odense amt
 • [S328] Holbæk Amts Skoledirektion, P0011-0018 - Bevilling af afsked på grund af alder, Document: Bevilling af afsked på grund af alder, Arkiv Nummer: P0011-0018 (09-03-1967)
 • [S329] KB - Agedrup 1892-1920 Odense amt
 • [S330] KB - Agedrup 1921-1943 - Odense amt
 • [S331] KB - Birkende sogn 1874-91 - Bjerge herred - Odense amt
 • [S332] FT1921 - Rynkeby - ID825 - Estrid Madsen, Address: Tvinde, Rynkeby sogn, Bjerge herred, Odense amt (1921)
 • [S333] FT1890 - Birkende - ID813 Niels Pedersen, Address: Birkende sogn, Bjerge herred, Odense amt (1890)
 • [S334] FT 1845 Frederiks sogn, Ulvdahl - Lysgaard herred - Viborg amt
 • [S335] FT1916 - Rynkeby - ID886 Laurist Pedersen, Address: Tvinde, Rynkeby sogn, Bjerge herred, Odense amt (1916)
 • [S336] KB - Verninge 1892-1929 - Odense amt
 • [S337] Inger Lise Sørensen, P0011-0019 - Skøde på grunden Strandbakken 3, Kalundborg, Address: Strandbakken 3, 4400 Kalundborg, Matrikel: 6-ab Nyrup, Raklev sogn, Arkiv Nummer: P0011-0019 (01-06-1966)
 • [S338] Peter Valdemar Nielsen, Kirkebog - Skrøbelev 1937-1949 - ID844 Peter Valdemar Nielsen- Født, Begivenhed: Født, Amt: Svendborg, Sogn: Skrøbelev (3. juni 1937, Periode, 1937-49)
 • [S339] Bente Nielsen, Kirkebog - Skrøbelev 1937-1949 - ID879 Bente Nielsen - Født, Begivenhed: Født, Amt: Svendborg, Sogn: Skrøbelev (3. september 1940, Periode, 1937-49)
 • [S340] KB - Paarup 1929-1943 - Odense amt
 • [S341] FT 1787 Frederiks sogn, Friedrichs Colonie Præstegaard - Lysggard herred - Viborg amt (1787)
 • [S342] Den Almindelige Brandforsikring, P0011-0020 - Forsikringspolice Strandbakken, Document: Forsikringspolice, Arkiv Nummer: P0011-0020 (10-08-1966)
 • [S343] KB - Paarup 1840-1867 - Odense amt
 • [S344] FT1845 Pårup sogn, Odense herred, Odense amt
 • [S346] FT1855 Paarup sogn - Odense herred - Odense amt - Stegsted by
 • [S349] FT1870 Pårup sogn, Odense herred, Odense amt
 • [S350] FT1880 Pårup sogn - Odense herred - Odense amt - Villestofte by
 • [S351] FT1860 - Paarup - ID811 Mads Andersen Jensen, Address: Villestofte, Paarup sog, Odense herred, Odense amt (1860)
 • [S353] Niels Peder Jensen Frank, P0011-0021 Fotokopi af dødsattest ( Foto: IMG603.jpg), Address: Solgården, Lundevej 36, 4400 Kalundborg, Arkiv Nummer: P0011-0021 (09-06-1991 kl. 21:30), Dødsattesten er udsted d. 10-6-1991 af læge Jacob Christensen.
 • [S355] KB - Paarup 1868-1886 - Odense amt (18. juni 1874, Periode, 1868-1886)
 • [S357] KB - Paarup 1892-1911 - Odense amt
 • [S359] FT1906 - Paarup - ID910 Rasmus Henningsen, Address: Villestofte, Paarup sogn, Odense herred, Odense amt (1906)
 • [S360] FT1901 - Paarup - ID910 Rasmus Henningsen, Address: Villestofte, Paarup sogn, Odense herred, Odense amt (1901)
 • [S362] Ragnhild Jensen, P0015 - 0001 Ragnhild Jensen - Dåbsattest - Fotokopi. Bemærk datoen på udstedelsen. Dette er ikke den originale dåbsattest., Kirke: Bethlehemskirken i Ubberup, Arkiv Nummer: P0015-0001 (17-03-1949), Dette er ikke den originale dåbsattest, idet den er udsted i 1949
 • [S367] FT 1880 Vedslet sogn, Vedslet by - Voer herred - Skanderborg amt
 • [S368] FT 1840 Frederiks sogn, Havredal - Lysgaard herred - Viborg amt
 • [S370] KB - Paarup 1892-1911 - Odense amt
 • [S373] E-mail fra Tommy Møller Hansen 25-08-2009, Tommy Møller Hansen - email address

  Huset "Højbo" eksisterer stadig. Det er beliggende på adressen Rugårdsvej 321 i Villestofte.
  Jeg har talt med den nuværende ejer af huset, som du gerne må ringe til, hvis du ønsker yderligere oplysninger (jeg har vedhæftet et visitkort). Jeg vedhæfter desuden et billede af huset fra i dag, samt et ældre luftfoto af huset (det er det hvide hus i baggrunden).
 • [S374] KB - Paarup 1868-1886 - Odense amt
 • [S375] Marie Kilstrup - Rønninge Skole, P0015-0002 Anbefaling Marie Kilstrup - Rønninge skole, Document: Anbefaling, Arkiv Nummer: P0015-0002 (05-10-1930)
 • [S376] Ramus Frederik Rasmussen og Johanne Kirstine Larsen, Kirkebog - Skaarup 1888-1891 - ID 920 Ramus Frederik Rasmussen - Viet, Begivenhed: Viet, Amt: Svendborg, Sogn: Skaarup (26. november 1889, Periode, 1888-1891)
 • [S377] FT 1850 Frederiks sogn, Havredal - Lysgaard herred - Viborg amt
 • [S378] KB - Paarup 1911-1928 - Odense amt
 • [S379] FT1921 - Paarup - ID888 Lucien Fleig, Address: Tarup, Paarup sogn, Odense herred, Odense amt (1921)
 • [S381] FT1787 Paarup sogn - Odense herred - Odense amt
 • [S383] Anna Marie Madsen, P0012-0001 - Dåbsattest udsted i 1910 - Anna Marie Madsen, Kirke: Søndersø, Arkiv Nummer: P0012-0001 (03-10-1910)
 • [S384] KB - Paarup 1849-1867 - Odense amt
 • [S386] Statens Arkiver, Kirkebogs opslag i Dansk Demografisk Database, Url: http://ddd.dda.dk
 • [S387] FT1880 Pårup sogn - Odense herred - Odense amt - Stegsted by
 • [S388] Peter Ramskov Andersen, Bog - I Odenses skygger af Peter Ramskov Andersen, Isbn: 87-90113-07-01 (Byhistorisk udvalg, 1999)
 • [S390] FT1834 Paarup sogn, Villestofte - Odense herred - Odense amt
 • [S391] FT1840 Paarup sogn, Villestofte by, Odense herred, Odense amt (1840)
 • [S393] Anna Marie Madsen, P0012-0002 - Dåbsattest udstedt 1930 - Anna Madsen, Kirke: Søndersø, Arkiv Nummer: P0012-0002 (22-02-1930)
 • [S396] FT1855 - Paarup - ID927 Mads Andersen, Address: Villestofte by, Paarup sogn, Odense herred, Odense amt (1855)
 • [S397] FT1801 - Vissenbjerg - ID927 Mads Andersen, Address: Koelbierg Byelaug, Vissenbjerg, Odense herred, Odense amt (1801)
 • [S398] FT1787 - Vissenbjerg - ID927 Mads Andersen, Address: Koelberg, Vissenbjerg, Odense herred, Odense amt (1787)
 • [S399] www - Paarupm lokalhistoriske arkivs hjemmeside - Vestergaard, Url: http://www.lokalarkiver.dk/paarup (8. marts 2010)
 • [S400] Fynhistorie.dk, Det fynske ryttergods Skifteuddrag 1681-1764, PDF dokument downloaded fra http://fynhistorie.dk
 • [S401] Peter Ramskov Andersen og Raimond Nielsen / Paarup Lokalhistoriske Arkiv, Paarup kirkebog 1698-1752 - Transkription. Fra Paaruip lokalhistoriske arkiv., Document: Transkription af Paarup Sogns kirkebog 1698-1752 (1986)
 • [S405] FT 1787 Frederiks sogn, Synder Friderichshøi - Lysgaard herred - Viborg amt
 • [S406] Anna Marie Madsen, P0012-0003 Dødsattest - Anna Marie Madsen, Address: Kalundborg, Arkiv Nummer: P0012-0003 (10-03-1949)
 • [S408] FT1890 - Paarup - ID963 Niels Jørgensen, Address: Villestofte, Paarup sogn, Odense herred, Odense amt (1860)
 • [S409] FT1911 - Paarup - ID966 Niels Peter Jørgensen, Address: Villestofte, Paarup sogn, Odense herred, Odense amt (1911)
 • [S410] FT1834 Højby sogn - Åsum herred - Odense amt
 • [S412] FT1845 - Højby - ID981 Mads Hansen, Address: Højby sogn, Åsum herred, Odense amt (1845)
 • [S413] FT1855 - Højby - ID982 Lars Christensen, Address: Højby sogn, Åsum herred, Odense amt (1855)
 • [S414] FT1787 Højby sogn - Åsum herred - Odense amt
 • [S416] FT1801 Højby sogn - Åsum herred - Odense amt
 • [S417] Vestkjær Skole i Ølgod sogn, P0011-0008 - Anbefaling fra Vestkjær Skole i Ølgod sogn, Document: Anbefaling, Arkiv Nummer: P0011-0008 (26-10-1924)
 • [S420] KB - Højby 1752-1814 - Odense amt
 • [S421] FT1860 - Dalum - ID971 David Nielsen, Address: Dalum sogn, Odense herred, Odense amt (1860)
 • [S422] KB - Dalum 1814-1859 - Odense amt
 • [S423] www - Virgo Danish Parish Register Page - Kirkebogsudtræk rra Fyn, Url: http://www.virgo-fyn.dk
 • [S424] FT1845 Dalum sogn - Odense herred - Odense amt
 • [S425] FT1850 Dalum sogn - Odense herred - Odense amt
 • [S426] FT 1834 Frederiks sogn - Grønhøj (Frederikshøi bye ) - Lysgaard herred - Viborg amt, Address: Frederikshøi bye (Grønhøj), Frederiks ogn, Lysgaard herred, Viborg amt (1834)
 • [S427] KB - Dalum 1859-1891 - Odense amt
 • [S428] KB - Højby 1814-1846 - Odense amt
 • [S429] KB - Højby - 1814-1846 - Odense amt
 • [S430] FT1860 - Højby - ID982 Lars Christensen, Address: Højby sogn, Åsum herred, Odense amt (1860)
 • [S431] FT1880 - Højby - ID982 Lars Christensen, Address: Højby sogn, Åsum herred, Odense amt (1880)
 • [S432] FT1890 - Højby - ID982 Lars Christensen, Address: Højby sogn, Åsum herred, Odense amt (1890)
 • [S433] KB - Højby 1892-1914 - Odense amt
 • [S434] FT1901 - Højby - ID982 Lars Christensen, Address: Højby sogn, Åsum herred, Odense amt (1901)
 • [S435] KB - Højby 1843-1884 - Odense amt
 • [S436] FT1906 - Højby - ID1010 Christen Larsen, Address: Højby sogn, Åsum herred, Odense amt (1906)
 • [S437] FT 1787 Frederiks sogn - Gammel Friderichshøi - Lysgaard herred - Viborg amt
 • [S438] FT1911 - Højby - ID1010 Christen Larsen, Address: Højby sogn, Åsum herred, Odense amt (1911)
 • [S439] FT1916 - Højby - ID1010 Christen Larsen, Address: Højby sogn, Åsum herred, Odense amt (1916)
 • [S440] P0011-0022 Anbefaling fra sognepræsten i Snoldelev, Document: Anbefaling fra sognepræsten i Snoldelev, Arkiv Nummer: P0011-0022 (02-11-1929)
 • [S441] FT1921 - Højby - ID1010 Christen Larsen, Address: Højby sogn, Åsum herred, Odense amt (1921)
 • [S442] FT1925 - Højby - ID1010 Christen Larsen, Address: Højby sogn, Åsum herred, Odense amt (1925)
 • [S443] FT1801 Paarup sogn - Odense herred - Odense amt
 • [S445] FT1880 - Birkende - ID813 Niels Pedersen, Address: Birkende by, Birkende sogn, Bjerge herred, Odense amt (1880)
 • [S446] KB - Agedrup 1862-1880 - Odense amt
 • [S447] Elsa Steen Sørensen, Bog : Daniel Krath - En kartoffeltysker (Forlaget Thise, 1982)
 • [S448] FT1855 Agedrup sogn - Vseter Kærby, Bjerge herred, Odense amt (1855)
 • [S449] FT1860 Agedrup sogn - Vester Kærby, Bjerge herred, Odense amt (1860)
 • [S450] FT1870 Agedrup sogn, Vester Kærby, Bjerge herred, Odense amt (1870)
 • [S451] FT1860 Birkende sogn - Bjerge herred - Odense amt
 • [S452] KB - Birkende 1855-73 - Odense amt
 • [S453] FT1901 - Birkende - ID813 Niels Pedersen, Address: Birkende, Birkende sogn, Bjerge herred, Odense amt (1901)
 • [S454] www - Dansk Slægtsgårdsforenings hjemmeside, Url: http://www.slaegtsgaardsforeningen.dk
 • [S455] FT 1801 Frederiks sogn, Havredal - Lysgaard herred - Viborg amt
 • [S456] J. C. B. la Cour, Danske Gaarde - 2. samling 3 bind (Dansj Landøkonomisk Selskab, 1913-14)
 • [S457] Arne Eckmann, Database over Dannebrogsmænd - http://wave.prohosting.com/aafe/dannebrog/testingdm.html
 • [S458] P0005-0015 Koppeattest Bent Frank udstedt af Kalundborg lægekreds, Document: Koppeattest for Bent Frank udstedt af Kalundborg lægekreds, Arkiv Nummer: P0005-0015 (16-05-1934)
 • [S459] KB - Birkende - 1892-1905 - Odense amt
 • [S460] KB - Birkende 1906-1920 - Odense amt
 • [S461] KB - Agedrup 1832-1851 - Odense amt
 • [S462] KB - Agedrup 1852-1861 - Odense amt
 • [S463] KB - Birkende 1841-1854 - Odense amt
 • [S464] FT 1890 Bording sogn, Guldforhoved, Teglgård,Hammerum herred - Ringkøbing amt
 • [S466] Peder Knudsen og Maren Nielsdatter, Kirkebog - Refsvindinge - 1814-34 - ID1021 Peder Knudsen - Viet, Begivenhed: Viet, Amt: Svendborg, Sogn: Refsvindinge (18. marts 1826, Periode, 1814 - 1834)
 • [S467] Maren Nielsdatter, Kirkebog - Refsvindinge - 1814-34 - ID1022 Maren Nielsdatter - Konfirmeret, Begivenhed: Konfirmeret, Amt: Svendborg, Sogn: Refsvindinge (1815, Periode, 1814 - 1834)
 • [S468] P0005-0016 Bent Frank - Difterivaccinationskort, Document: difterivaccinationskort for Bent Frank, Arkiv Nummer: P0005-0016 (01-07-1943)
 • [S469] Maren Nielsdatter, Kirkebog - Refsvindinge - 1800-1814 - ID1022 Maren Nielsdatter - Dobt, Begivenhed: Døbt, Amt: Svendborg, Sogn: Refsvindinge (7. december 1800, Periode, 1800 - 1814)
 • [S470] FT1801 - Refsvindinge - ID1079 Niels Andersen, Address: Refsvindinge sogn, Vindinge herred, Svendborg amt (1801)
 • [S471] FT1834 Birkende sogn - Bjerge herred - Odense amt
 • [S472] FT1845 Birkende sogn, Bjerge herred, Odense amt
 • [S473] FT1850 Birkende sogn, Bjerge herred, Odense amt
 • [S474] FT1801 Birkende sogn - Bjerge herred - Odense amt
 • [S475] FT 1840 Frederiks sogn - Lysgaard herred - Viborg amt
 • [S476] KB - Birkende 1814-1840 - Odense amt
 • [S477] FT1840 - Birkende - ID1039 Hans Hansen, Address: Birkende sogn, Bjerge herred, Odense amt (1840)
 • [S478] FT1925 - Birkende - ID884 Rasmus Pedersen, Address: Birkende sogn, Bjerge herred, Odense amt (1925)
 • [S479] FT1906 - Birkende - ID884 Rasmus Pedersen, Address: Birkende sogn, Bjerge herred, Odense amt (1906)
 • [S480] P0005-0017 Bent Frank - Ficha de Identidad M/S Arizona, Document: Ficha de Identidad M/S Arizona, Arkiv Nummer: P0005-0017 (05-05-1960)
 • [S481] FT1916 - Birkende - ID884 Rasmus Pedersen, Address: Birkende sogn, Bjerge herred, Odense amt (1916)
 • [S482] FT1911 - Birkende - ID884 Rasmus Pedersen, Address: Birkende sogn, Bjerge herred, Odense amt (1911)
 • [S483] KB - Birkende 1874-1891 - Odense amt
 • [S484] FT1906 - Rynkeby - ID886 Laurits Kristian Pedersen, Address: Tvinde, Rynkeby sogn, Bjerge herred, Odense amt (1906)
 • [S485] FT1911 - Rynkeby - ID886 Laurits Kristian Pedersen, Address: Tvinde, Rynkeby sogn, Bjerge herred, Odense amt (1911)
 • [S486] FT 1787 Frederiks sogn, Havredal - Lysgaard herred - Viborg amt (1787)
 • [S487] KB - Vedtofte 1589-1891 - Odense amt
 • [S488] Niels Andersen, Kirkebog - Refsvindinge 1800-14 -ID1079 Niels Andersen - Død, Begivenhed: Død, Amt: Svendborg, Sogn: Refsvindinge (1807, Periode, 1800-1814)
 • [S489] Karen Jørgensdatter, Kirkebog - Refsvindinge 1800-14 -ID1080 Karen Jørgensdatter - Viet, Begivenhed: Viet, Amt: Svendborg, Sogn: Refsvindinge (1807, Periode, 1800-1814)
 • [S490] Inge Lise Franks, P0014 - Foto af gravsten - Inge Lise Frank, Address: Sct. Olai Kirkegård - Kalundborg, Arkiv Nummer: IMG620.jpg (21-06-2004)
 • [S491] FT 1845 Agedrup sogn - Bjerge herred - Odense amt
 • [S492] FT 1840 Agedrup sogn - Bjerge herred - Odense amt
 • [S493] FT 1801 Agedrup sogn - Bjerge herred - Odense amt
 • [S494] FT 1787 Agedrup sogn - Bjerge herred - Odense amt
 • [S495] KB - Agedrup 1714-1814 - Odense amt
 • [S496] FT 1834 Frederiks sogn, Havredal - Lysgaard herred - Viborg amt
 • [S497] FT 1834 Agedrup sogn - Bjerge herred - Odense amt
 • [S498] FT 1834 Marslev sogn - Bjerge herred - Odense amt
 • [S499] KB - Marslev 1813-1836 - Odense amt
 • [S500] KB - Marslev 1767-1813 - Odense amt