Aner for Henrik Frank

Krageund matrikel 7a

Overtaget af Anton Frank i 1916