Aner for Henrik Frank

Balle_Kirke

Balle kirke; Balle sogn var tidligere et udpræget landsogn, som mod syd grænsede op til Silkeborg by. Syd for Balle skød sidst i 1800 tallet bydelen Alderslyst op, og længere mod vest skød Lysbro op som forstæder til Silkeborg. Balle nævnes første gang i 1418 som Ballow, i 1426 som Røyballe og som Ryeballe i 1483. Medens landsbyen Hvinningdal første gang nævnes 1323 og skrives da som Hwerningh. Længe før har egnen været befolket. Således har man i Hvinningdal spor af bosættelse, der går tilbage til 1800 år før vor tidsregning. Balle sogn, 2335 ha i 1950, er landsogn, dog med nogen ny villa bebyggelse mod Silkeborg. Højtliggende, bakket, gode jorder, nogen hede, skov og plantage. Sognet består af byerne og landsteder, Gl. Balle, Balle kirkeby, Øster Bording, Skægkær, Vester Bording, Overgaard, Hvinningdal, Kjærsgaard og Vester Kejlstrup, som beholdt sit landsby præg, medens Lysbro med teglværkerne og Alderslyst med flere små erhvervsvirksomheder efterhånden fik et bypræg med de dertil hørende krav. Alderslyst bydel opstår fra 1870'erne med en stor tilvækst af borgere. Det gav landsognet Balle og dens sogneråd flere problemer, end man syntes om. Der blev ført mange og drøje forhandlinger, før man fandt løsningen på Lysbros og Alderslysts indlemmelse pr. 1. april 1941under Silkeborg Kilde: http://www.balle-lokalhistorie.dk/ballesogn.html