Aner for Henrik Frank

P0014_Inge_Lise_Bryllup

Inge Lise Frank - Bryllups billede; Bryllups billede Inge Lise Frank og Hans Erik Christiansen - Værslev kirke juni 1957