Aner for Henrik Frank


Fra: Jens Hansen [mailto:je-ha@mail1.stofanet.dk]
Sendt: 4. marts 2009 23:06
Til: Henrik Frank
Emne: Re: Hedevigslund

Hej Frank

Ja, de billeder jeg i sin tid sendte var fra (Store) Hedevigslund.
mvh
Jens


Fra: Jens Hansen [mailto:je-ha@mail1.stofanet.dk]
Sendt: 3. marts 2009 21:30
Til: Henrik Frank
Emne: Hedevigslund

Hej Henrik

De fremsendte fotos ser ud til at v�re fra Lille Hedevigslund, der ligger i svinget p� den asfalterede Hadrupvej, - og Lille Hedevigslund har matrikel nr. 18a. If�lge mine oplysninger fik g�rden den nuv�rende placering ved Hadrupvejen i 1860; en Hans Jensen fra Tulstrup giftede sig til g�rden ved at �gte Ane Nielsdatter hvis far Niels J�rgensen var g�rdmand p� g�rden. Hans Jensens enke k�bte g�rden af stamhuset Rathlausdal d. 15. juni 1878. F�lgende ejere er Rasmus Pedersen fra Sp�ttrup, og den 28. juni 1918 f�r Hans Peder Pedersen sk�de p� g�rden, og derefter Aksel Bjerreg�rd. Hvis du kan hj�lpe mig med oplysninger om hans s�n Anders Bjerregaard, vil jeg v�re taknemmelig; Aksel d�de i 1990. I 1962 bliver Jens Erik Nielsen ejer og i 1985 f�r Peter S�nderg�rd Nielsen sk�de p� g�rden og han st�r endnu som ejer.

Hedevigslund er matrikel nr. 17 (Store Hedevigslund, men aldrig kendt g�rden som andet end Hedevigslund), som Henrik Frank ogs� skriver. Men alts� billederne er fra Lille Hedevigslund i dag Hadrupvej 63, Vedslet, 8732 Hovedg�rd.
Hedevigslund er Hadrupvej 61, 8732 Hovedg�rd.

Men g�rdene var oprindeligt tvillingg�rde, som Henrik Frank rigtig nok skriver.

H�ber dette kan bruges.

Med venlig hilsen
Jens Hansen


Fra: Jens Hansen [mailto:je-ha@mail1.stofanet.dk]
Sendt: 26. maj 2003 11:31
Til: Henrik Frank
Emne: Re: Hedevigslund

- og s� f�lger et par billeder
Hedvevigslund/Hedvigslund dels 1920 (s�ledes ser stuehuset endnu ud, - 2002), og dels 1947.
Jens Hansen


Fra: Jens Hansen [mailto:je-ha@mail1.stofanet.dk]
Sendt: 22. maj 2003 23:05
Til: postmaster@henrikfrank.dk
Emne: Hedevigslund

Jeg har med interesse set dine sl�gtshistoriske bem�rkninger fra Vedslet. Jeg h�ber ikke jeg med dette st�der nogen, men jeg er overbevist om, at du g�r et par fejl omkring "Hedevigslund".
Den g�rd Jens Olsen ejede var IKKE "Lille Hedevigslund", men g�rden "Hedevigslund".
G�rdene er nabog�rde, men Hedevigslunds navn st�r ikke p� det udsnit af KMS's kort, som du har benyttet.
"Hedevigslund" har matr. nr. 17. Den 15. december 1866 fik Jens Olsen sk�de p� g�rden, og han sk�dede g�rden til H. C. Pedersen (tidligere k�bmand i Vedslet) den 24. juni 1887. Han sk�der igen g�rden til Hans Rasmussen (min oldefar) den 21. juni 1892. I dag st�r det ydre (og noget af det indre) og en l�nge endnu som det var i min oldefars tid, - og han byggede mig bekendt ikke stuehuset, som m� have f�et sit udseende f�r 1892. M�ske (men det er kun en hypotese) stammer bygningen fra Jens Olsen, fordi Hedevigslund var en dobbeltg�rd (kan ses p� matrikelkortene ved 1844-matriklen. Og Lille Hedevigslund blev flyttet v�k fra Hedevigslund til den nuv�rende placering i 1860.
Jeg tror g�rden "Lille Hedevigslund" var f�steg�rd frem til 1878, hvor en enke efter Hans Jensen k�bte g�rden (matr. nr. 18) af stamhuset Rathlousdal. Derimod var det nuv�rende matr. nr. 17 allerede blevet k�bt til selveje af f�steren Chr. Winther i 1787, - vistnok for 200 Rd.

Med venlig hilsen
Jens Hansen
Kolding