Aner for Henrik Frank

Bent Frank foran hjemmebygget Jodel 112 på kaldred flyveplads