Aner for Henrik Frank

Bent Frank - Soldater billede fra torpedostation Kongsøre Omkring 1954