Aner for Henrik Frank

Bent Frank på sin 50 års fødselsdag som blev fejret på Fanø