Aner for Henrik Frank

Bent Frank som maskinchefen på M/F Julle