Aner for Henrik Frank

Værslev kirkebog som blandt andet N. P. J. Frank har konfereret