Aner for Henrik Frank

hals_barre07

Hals Barre fyr - Fyrmesteren ved anløbstrappen - Formentlig 1912