Henrik Frank's Hjemmeside

Slægtsbøger

Nedenfor er der mulighed for at downloade mine slægtsbøger i PDF format.

Frank slægten

Kartoffeltyskerne og Frank slægten. Denne slægtsbog omhandler kartoffeltyskernes historie, og Frank slægtens tidlige kartoffeltysker aner.

Download slægtsbog

Familien i Stenholt. Johan Michael Michaelsen Frank, som blev født i 1794 i den gamle koloniby Grønhøj, var den første med efternavnet Frank i Stenholt. Slægten har holdt ved siden da, og den gamle slægtsgård er endnu i familiens eje.

Download slægtsbog

Leonhardt Franch Slægten. Selv om Leonhardt Franch grenen af familien er en sidegren til min egen familie, er den alligevel interessant, dels fordi den er utroligt veldokumenteret, dels fordi jeg i 2002 var i kontakt med de amerikanske efterkommere af slægten. Jeg fik herunder et righoldigt billedmateriale.

Download slægtsbog


Min farfar Niels Peder Jensen Frank

Min farfar Niels Peder Jensen Frank, blev født i 1899 i Engesvang, og blev uddannet lærer fra Jonstrup seminarium. En stor del af sit liv, fungerede han som enelærer ved Værslev skole, og kirkesanger ved Værslev kirke ved Kalundborg.

Han skrev igennem hele sit liv lommebogsnotater om stort og småt. Han har desuden efterladt sig et righoldigt materiale, i form af breve og dokumenter. Nedenstående 3 bøger, bygger på dette materiale.

Perioden 1899 - 1929

Denne bog omhandler hans ungdom, indtil han i 1930 bliver ansat som enelærer ved Værslev skole.

Download slægtsbog

Perioden 1930 - 1945

Denne bog dækker perioden fra 1930, hvor Peder starter som enelærer i Værslev og bliver gift med sin første hustru Anna Madsen, til 1945 hvor Anna dør.

Download slægtsbog

Perioden 1946 - 1991

Denne slægtsbog vil komme til at dække perioden 1946, indtil Peders død i 1991. I modsætning til de øvrige bøger, indeholder denne bog primært afskrift af Peders lommebogs notater, med mine mine egne kommentarer.

Da jeg stadig er i gang med at afskrive lommebogs notaterne, dækker bogen i øjeblikket kun til og med 1962.

Download slægtsbog

Mine oldeforældre på fædrene side

Denne slægtsbog omhandler mine oldeforældre på fædrende side Rasmus Jensen Frank og Marie Kristine Jensen, samt min oldemors aner.

Download slægtsbog

Min Farmor Anna Marie Madsens Familie og Aner

Min farmor Anna Marie Madsens liv, er beskrevet i slægtsbog nummer 5 del. 2. Denne slægtsbog omhandler hendes far og mor, samt øvrige aner. Slægten stammer fra det nordlige Fyn, og primært fra landsognene omkring Odense.

Download slægtsbog

Min mor Inge Lise Sørensens aner

Denne slægtsbog omhandler min mor Inger Lise Sørensens slægt.

På hendes fædrene side, stammer slægten fra søfartskredse i Marstal. På den mødrene side, er der kun sparsomme oplysninger, da min mormor Josefa Babiarz indvandrede fra Polen.

Download slægtsbog