Mou kirke. Skonnertbrigmodel skænket af skibsbygger i Marstal Erik Eriksen