Marie Kirstine Jensen1

K, #31, f. 22 April 1878, d. 20 November 1964

 

FarJens Olesen1 f. 30 Dec 1836, d. 26 Maj 1901
MorAne Kirstine Jacobsen1 f. 6 Apr 1851, d. 29 Sep 1928
Marie Kirstine Jensen|f. 22 Apr 1878\nd. 20 Nov 1964|p22.htm|Jens Olesen|f. 30 Dec 1836\nd. 26 Maj 1901|p56.htm|Ane Kirstine Jacobsen|f. 6 Apr 1851\nd. 29 Sep 1928|p57.htm|Ole Sørensen|f. 10 Sep 1808\nd. 30 Aug 1886|p64.htm|Mariane Jensdatter|f. 27 Maj 1803\nd. 5 Apr 1874|p65.htm|Rasmus Jacobsen|f. 1 Jun 1818\nd. 22 Apr 1888|p66.htm|Bodil J. Jensdatter|f. 4 Maj 1821\nd. 1 Jun 1879|p67.htm|

Ane tavlerAnetavle for J. P .N. Frank

Fødsel*22 April 1878 Vedslet sogn, Skanderborg amt, Født 22. april 1878 Marie Kirstine Jensen. Hjemmedøbt d. 14 maj af Søren Petersen i Vedslet. I Kirken 13. Oktober.

Forældre Gmd. Jens Olesen og Hustru Ane Kirstine Jakobsen ( 27 år) på Vedslet Mark.

Faddere:

Konen Ane Jensen, Brørup, Hylke sogn
Pigen Johanne Jakobsen
Ungkarl Laurs Peter Sørensen, Petersminde, Odder
Ungkarl Jens Hansen, Fillerup
Indsidder Jens Jensen, Fløjstrup, Malling sogn1,2
Hjemmedåb14 Maj 1878 Vedslet sogn, Skanderborg amt1,2
Dåb13 Oktober 1878 Vedslet sogn, Skanderborg amt2,1
Folketælling1880 Vedslet sogn, Skanderborg amt3
Folketælling1890 Teglgård, Teglgårdsvej 11, Guldforhoved, Bording sogn, Ringkøbing amt4
Konfirmation*24 April 1892 Bording sogn, Ringkøbing amt, Kundskab og forhold: mg Opførsel: mg

Konfirmationshandlingen foretaget af forhenværende sognepræst Gotfredsen5
Ægteskab*15 November 1898 Kragelund kirke, Kragelund, Kragelund sogn, Viborg amt, Viet:

Ungkarl Rasmus Jensen Frank, søn af Gårdmand Jems Christian Sørensen og Hustru Marie Kirstine Mikkelsen af Stenholt, født sammesteds den 13. juni 1878.

Pigen Marie Kirstine Jensen, Datter af forhenværende Gårdmand Jens Olesen og Hustru Ane Kirstine Jakobsen af Silkeborg., og født på Vedslet Mark den 22. april 1878.Forlovere:
Gårdmand Jens Christian Sørensen, Stenholt
Forhenværende gårdmand Jens Olesen, Silkeborg

Tillysning bestil 8-10-1898
Tillysning fandt sted 9, 16 og 23 Oktober 1898.

Vielsen foretage i kirken af sognepræsten, Hovedperson=Rasmus Jensen Frank6
Folketælling*1901 Engesvang Skiftespor, Engesvang sogn, Viborg amt, Daglejer ved agerbrug7
Bopæl*1904 Engesvang, Engesvang sogn, Viborg amt8 
Folketælling1906 Engesvang Krat, Engesvang sogn, Viborg amt9
Bopæl1910 Brobyværk, Sønder Broby sogn, Svendborg amt, Dette er ikke verificeret.10 
Bopæl1912 Ejer, Ousted sogn, Skanderborg amt11 
Bopæl1913 Snejbjerg sogn, Ringkøbing amt, Dette er ikke verificeret.10 
Bopæl1915 Irup, Hørdum sogn, Thisted amt12 
Folketælling1916 Hørdum sogn, Thisted amt, Husmoder13
Bopælcirka 1923 Snoldelev, Roskilde amt14 
Bopælefter 1925 Karise, Præstø amt, Optræder ikke i folketællingen for Karise 1925, Hovedperson=Rasmus Jensen Frank15 
Bopælefter 1919 Gården Skovlund, Storskovvej 10, Tessebølle16 
Død*20 November 1964 Tessebølle, Død fredag d. 20. november 1964 klokken 06:30 om morgenen, Marie Kirstine Jensen husmdoer af Skovlund, Tessebølle, Herfølge sogn.

Mor blev begravet på Herfølge kirkegård mandag d. 23. november 1964 klokken 14:00.

Dødsårsag: Lungebetændelse, dårligt hjerte, åreforkalkning.


Noteret af N. P. J. Frank

Min mor Marie Kirstine Jensen Frank f. Jensen, begyndte at skrante efter sin 80 års dag. Hun kom på sygehuset i Køge, forkalkning i benene. Mors læage sagde, at der var skygger på røngtenbilledet af forkalkning.

Det gik dog helt godt efter hjemkomsten. Men så kom det værste. En tidlig morgen stod mor syg ud af sengen. Hun måtte have læge. lægen sagde: "Ja denne gang er DE syg, fru Frank" . Det var en blodprop ved hjertet.

Agnes kom efter mit brev hjem fra Canada og hjalp til. Hun kom sig igen,men hun havde fået et knæk, som hun ikke forvandt. De sidste 4 år var hun ikke rigtig rask, hun kunne ikke godt virke mere. Hun sagde somme tider: "Jeg kan ikke bestille noget, jeg er ikke rask". Det kneb ofte efter denne tid med at få vejret. Mor var tit forkølet, fik slim på lungerne og lungebetændelse. Lægen beundrede hendes trang til at holde sig oppe, denne selvopholdelsestrang var nok årsag til,at hun levede så længe og bukkede under.

Mor sagde tit: "Man kan godt gøre noget selv til at holde sig oppe". Til sidst sagde hun til mig: "Peter,nu må du tage fat,jeg kan nu ikke mere".
Mor døde fredag den 20. november 1964 (Godt vejr ). Hun døde kl. 6:50 om morgenen.

Dødsårsag:

- Lungebetændelse.
- Dårligt hjerte.
- Åreforkalkning.


Jeg var hjemme at ordne det med kisten, dommerkontoret, præsten, ringeren, sangene og annonce i Dagbladet. Mor blev begravet mandag den 23. november 1964. Jeg blev fri fra skolen i Rørby i 2 timer. Mors kiste stod hjemme i den store stue, det havde hun selv ønsket.

Mors begravelse fra hjemmet kl. 13:20. Salmer:

- Du Herre Krist

Jeg sagde et par ord.

- Klokken slår.


Kirken kl. 14:

Kisten blev båret ind i kirken af børnebørn.

Kisten blev båret ud af Kirken af Niels, Hougård, Harald, Ernst, Aage og jeg. Jeg takkede ved graven og indbød til mindesamvær på Påskebjerg. Ved kaffebordet talte jeg.

Talen på Påskebjerg:

Hver gang man står ved en båre, mindes marn om livets korthed og om, at denne verden ikke er vort blivende sted. Vi fødes ind i denne tilværelse og er her så i nogle år, kortere eller længere, indtil vi ligesom blomsterne falmer, visner og dør. Menneskelig set fik mor lov til at leve et 1 langt liv,og det har vi grund til at sige tak for.Det er ikke alle beskåret at have en mor så længe. Men selv om hun levede længe, kom døden alligevel for tidligt,og det er med vemod, at vi i dag må sige hende det sidste farvel.

Når vi var hjemme hos mor og skulle afsted igen, sagde vi også farvel, men det var med den glæde i hjertet, at vi inden længe skulle mødes igen. Denne gang ved vi,at det er det sidste farvel. Døden har nu sat punktum for et jævnt og virksomt liv.

I vore dage hører man tit vendingen, at man skal slappe af, det gælder ved arbejde,og det gælder i sport. Mor har aldrig haft så farlig meget tid til at slappe af. Den store børneflok tillod, mens vi var mindre og opholdt os hjemme, ikke megen ro for mor. Men vi var aldrig til besvær for hende.. Ihvert fald var det ikke tit, hun lod sig mærke med det. Hun røgtede sin opgave i hjemmet med nidkærhed og trofasthed imod os alle,o g hendes mand og børn var alt for hende.

Dog var hun også glad, når der også kom andre menneskeri hjemmet end familie. Det være sig handlende eller andre, så varede det ofte
ikke længe, inden kaffen var på bordet. Jo mor var glad for at yde, enten det var fremmede eller familie, men vel naturligvis var hun
mest for sin mand og børn. Hun tog aldrig del i det offentlige liv. Hun havde nok at gøre i sit hjem. Men derfor må vi ikke tro, at mor var uinteresseret
i hvad der skete uden om hende. Hun fulgte til det sidste godt med i aviser og fjernsyn og kunne fortælle, hvad hun havde læst og hørt,
når vi kom hjem. Mor var en hjemmets kvinde,og hun skulle kendesi sit hjem,hvor hun havde sit virke.

Nu var mors opgave løst,hun følte sig træt efter den lange arbejdsdag , og døden kom vel nærmest som en befrielse. Hun var klar over,
at det bar mod døden, men man hørte hende aldrig beklage sig, det var, som det hele faldt så naturligt for hende. Nu var Henning ikke mere
og far heller ikke, vi andre børn var ude fra hjemmet,så var der ikke så meget at leve for mere.

Mor er nu den tredie,der er ført fra hjemmet i Tessebølle op på kirkegården i Herfølge. Ved mors død er en tredie plads blevet
tom. En plads, der ikke kan udfyldes af nogen anden. Ved mors død er vi blevet et medlem fattigere i familien,men mindernes krans er blevet rigere. Nu er der sat en blomst mere i denne mindekrans,og denne blomst vil vi passe og værne om. Vi vil mindes mor, som hun var i sine velmagtsdage. En god mor, der med sine små hænder udførte et stort og uegennyttigt arbejde iblandt os. Vi er blevet en mor fattigere,men et minde rigere. Dette minde vil
vi bevare, for mindet lader som ingenting, er dog et lønligt kildespring.

Salmer på Påskebjerg:

- En liden stund
- Til Himlene. rækker din miskundhed, Gud.

Efter kaffen var vi henne og se graven.Derefter var vi til spisning i hjemmet. Vi var hjemme i Værslev kl. 23,00.

På hjemturen var vi :

- Bent og Inger Lise. (Bent Frank, Inger Lise Sørensen)
- Hans Erik og Inge-Lise. (Hans Erik Christiansen, Inge-Lise Frank)
- Hougård og Martha var med herhjemme. (Johannes Hougaard, Martha Kristine Jensen Frank)Noteret af N. P. J. Frank
17,10 
Begravelse*23 November 1964 Herfølge Kirke, Kirkevej 2, Herfølge, Blev begravet kl. 1417,10
Billede Marie på gårdspladsen i Tesssebølle
Billede Marie og Rasmus på gårdspladsen i Tessebølle
Note* Følgende har Marie er fortalt til sønnen Niels Peder Jensen Frank (11):

Gården i Vedslet på ca. 20 td. land- Min far hed Jens Olesen og min mor Ane Kirstine Jakobsen fra Oldrup sogn ikke lang fra Vedslet pr. Hovedgård station.

Mormors broder havde en gård i Oldrup. Der kom mor til som pige efter konfrimationen, han ingen husbestryrerinde.

Mormors søter Lise blev gift og rejste til Skanderborg.

Morfars første kone Marie Kirstine Rothausen. De havde sammen 3 sønner:

- Kristian Jensen, Gjessøkund (Gården) - Var den yngste
- Jens Albert Jensen, Fyrbøder på et mejeri på Fyn. Boede senere i Gylling.
- Ole Jensen var den ældste. Havde tuberkulose

Mormor fik sin arvepart hjemmefra, da de købte Teglgård. Der var god brug for den.

Mormor og morfar har følgende børn:

- Gårdejer Rasmus Jensen, Christianshede
- Marie Kirstine Jensen, min mor
- Mariane Jensen, gift med faktor Frandsen,m Næstved
- Gårdejer Johannes Jensen, Kornerup

Mormor og morfar solgte Teglgård og boede siden i Silkeborg.
Mormor blev 78 år. De ligger begravet i Silkeborg.

Mor og far blev viet i Kragelund kirke. Brylluppet stod i Stenholt, her var bedre plads end i Silkeborg. Mors forældre boede i Toldbodgade nr 9.Andre notater foretaget af N. P. J. Frank

Mor i Tessebølle fortæller: Min farbror Søren Olesen rejste til Amerika. Vi hørte aldrig fra ham. Man mener han er død. Min morfar hed vist Ole Jakobsen.

Mor i Tessebølle fortæller om sin egen familie:

Vort hjem Teglgård i Bording. Der var 500 td. land til gården. Gården i Vedslet var på størrelse med hjemmet i Tessebølle.

Jeg var ca. 13 år da vi flyttede til Bording. Jeg blev konfirmeret i Bording kirke

Far var gift 2 gange:

1. gang med Hanne Rothausen, med hende har han børnene:

- Kristian Jensen
- Ole Jensen
- Jens Albert Jensen

2. gang med Anne Kirstine Jakobsen. De har børnene:

- Rasmus Jensen
- Johannes Jensen
- Marie Kirstine Jensen
- Mariane Jensen

Til Teglgård hørte 32 td. ld. eng og en mose. De lavede tørv som de solgte og kørte til Silkeborg. Ad mormorog morfar var blevet ældre, solgte de gården og flyttede til Silkeborg.

Ole og Kristian var hjemme på gården. Ole blev gift og slog sig ned i Vedslet. Jens boede i Gylling. Mariane boede i Næstved. Mormor havde ret svære ben. Hun kom fra en ret stor gård ved Gylling (Vist Oldrup).

Mormor og morfar var rakse folk. De kom tidligt op om morgenen og bestile meget. Morfar lærte børnene at arbejde, og det var mor glad for. Der var 2 fløje til stuehuset, da mor var hjemme i Bording. Da mormor og morfar flyttede til Silkeborg, boede de vist i Toldbodgade 9.

2 

Rasmus Jensen Frank f. 13 Jun 1878, d. 26 Jan 1963
Ægteskab*15 November 1898 Kragelund kirke, Kragelund, Kragelund sogn, Viborg amt, Viet:

Ungkarl Rasmus Jensen Frank, søn af Gårdmand Jems Christian Sørensen og Hustru Marie Kirstine Mikkelsen af Stenholt, født sammesteds den 13. juni 1878.

Pigen Marie Kirstine Jensen, Datter af forhenværende Gårdmand Jens Olesen og Hustru Ane Kirstine Jakobsen af Silkeborg., og født på Vedslet Mark den 22. april 1878.Forlovere:
Gårdmand Jens Christian Sørensen, Stenholt
Forhenværende gårdmand Jens Olesen, Silkeborg

Tillysning bestil 8-10-1898
Tillysning fandt sted 9, 16 og 23 Oktober 1898.

Vielsen foretage i kirken af sognepræsten, Hovedperson=Rasmus Jensen Frank6

Sidst rettet30 Jun 2009

Kilder

 1. [S264] Ifølge kirkebog for Vedslet sogn Voer herred Skanderborg amt 1868-91. 22-04-1878 - Født Marie Kirstine Jensen.
 2. [S100] Ifølge notater vedrørende hans mors familie udarbejdet af Niels Peder Jensen Frank, . Arkivnummer N0004.
 3. [S101] Ifølge folketælling 1880 - Skanderborg amt, Voer herred, Vedslet sogn, Vedslet by.
 4. [S102] Ifølge folketælling 1890 - Ringkøbing amt, Hammerum herred, Bording sogn, Guldforhoved, Teglgård.
 5. [S265] Ifølge kirkebog for Bording sogn Hammerum herred Ringkøbing amt 1892-1901. 24-04-1892 - Konfirmeret Marie Kirstine Jensen.
 6. [S263] Ifølge kirkebog for Kragelund sogn Hids herred Viborg amt 1892-1900. 15-11-1898 - Ægteskab Rasmus Jensen Frank og Marie Kirstine Jensen.
 7. [S98] Ifølge folketælling 1901 - Engesvang sogn, Engesvang skiftespor, Viborg amt, Hids herred.
 8. [S270] Ifølge kirkebog for Engesvang sogn Hids herred Viborg amt 1896-1904. 16-4-1904 - Født Martha Kristine Jensen Frank.
 9. [S99] Ifølge folketælling 1906 - Viborg amt, Hids herred, Engesvang sogn, Engesvang krat.
 10. [S97] Ifølge slægtsforskningsnotater udarbejdet af Niels Peder Jensen Frank . Notaterne er dels baseret på oplysninger fra diverse kilder, dels personlige erindringerr. Arkivnummer N0003.
 11. [S271] Ifølge kirkebog for Ousted sogn Voer herred Skanderborg amt 1910-12. 25-02-1912 - Født Aage Jensen Frank.
 12. [S272] Ifølge kirkebog for Hørdum sogn Hassing herred Thisted amt 1905-21. 6-1-1915 - Født Udøbt.
 13. [S285] Ifølge folketælling 1916 - Hørdum sogn, Hassing herred, Thisted amt.
 14. [S63] Ifølge Anbefaling fra sognepræsten i Snoldelev dateret 02-11-1929. Arkivnummer P0011-0022.
 15. [S84] Ifølge dagbog udarbejdet af Anna Marie Madsen, dateret 1931 - 1937. Arkivnummer P0012-0004.
 16. [S78] Ifølge opgørelse i dødsboet efter Agnes Jensen Frank pr. 30-12-1992, der ved døden var bosiddende Storeskovvej 10, Tessebølle, 4681 Herfølge. Arkivnummer P0041-0001.
 17. [S79] Fotos af gravsten på Herfølge kirkegård (Foto: Henrik Frank 2003) . .
 18. [S119] Ifølge kirkebog for Engesvang sogn . -.
 19. [S266] Ifølge kirkebog for Engesvang sogn Hids herred Viborg amt 1896-1904. 01-06-1900 - Født Magda Karoline Jensen Frank.
 20. [S267] Ifølge kirkebog for Engesvang sogn Hids herred Viborg amt 1896-1904. 12-04-1902 - Født Agnes Marie Jensen Frank.
 21. [S268] Ifølge kirkebog for Engesvang sogn Hids herred Viborg amt 1905-1913. 27-4-1906 - Født Kristine Jensen Frank.
 22. [S269] Ifølge kirkebog for Engesvang sogn Hids herred Viborg amt 1905-1913. 24-5-1908 - Født Signe Jensen Frank.
 23. [S273] Ifølge kirkebog for Hørdum sogn Hassing herred Thisted amt 1905-21. 12-03-1915 - Død Udøbt pigebarn.
 24. [S274] Ifølge kirkebog for Hørdum sogn Hassing herred Thisted amt 1905-21. 31-07-1916 - Født Alfrida Jensen Frank.
 25. [S275] Ifølge kirkebog for Hørdum sogn Hassing herred Thisted amt 1905-21. 24-02-1918 - Født Marius Kristian Jensen Frank.
 26. [S277] Ifølge kirkebog for Hørdum sogn Hassing herred Thisted amt 1905-21. 27-05-1919 - Født Gudrun Jensen Frank.
Close