Axel Kristian Eriksen1,2

M, #512, f. 14 Maj 1911, d. 14 April 1972

 
Axel Kristian Eriksen

FarErik Eriksen1,2 f. 1 Apr 1883, d. 17 Sep 1959
MorLaurine Rasmine Elisabeth Sørensen1,2 f. 24 Jan 1888, d. 26 Sep 1977
Axel Kristian Eriksen|f. 14 Maj 1911\nd. 14 Apr 1972|p421.htm|Erik Eriksen|f. 1 Apr 1883\nd. 17 Sep 1959|p279.htm|Laurine Rasmine Elisabeth Sørensen|f. 24 Jan 1888\nd. 26 Sep 1977|p278.htm|Erik Eriksen|f. 10 Aug 1831\nd. 2 Feb 1892|p751.htm|Anne M. Hansen|f. 20 Maj 1844\nd. 12 Dec 1922|p752.htm|Andreas C. Sørensen|f. 16 Jun 1856\nd. 22 Jun 1949|p11.htm|Andrea D. Jensen|f. 26 Dec 1863\nd. f 22 Jun 1949|p764.htm|

Fødsel*14 Maj 1911 Græsvænge, Marstal, Marstal Landsogn, Svendborg amt1,2,3
Dåb11 Juni 1911 Ommel kirke, Marstal Landsogn, Svendborg amt, Født 11. maj 1911 i Græsvænge, Marstal Landsogn, Axel Kristian Eriksen. Forældre tømrer Erik Eriksen og hustru Laurine Rasmine Elisabeth Sørensen 23 år, Græsvænge. Viet d. 6. november i Mou kirke.

Døbt 11. juni af sognepræst Høj i Ommel kirke. Faddere:

- Moderen
- Pige ?Maren? Kristensen, Græsvænge
- Hans Andersen,
- Fisker Kristian Albrektsen, Lohals
- Aftægtsmand Alfred Eriksen, Kragnæs

Anmærkninger:

2. barn. 1 barn søn d.17. april 1909
1
Bopæl*1915 Marstal Handelsplads, Marstal Handelsplads, Svendborg amt, Tilflyttet Marstal Handelsplads fra Kragnæs3 
Bopæl1921 Havnegade 16 matr. 265, Marstal, Svendborg amt2 
Folketælling*1921 Marstal, Marstal Handelsplads, Svendborg amt2
Stilling1925 Skonnert Christiane, Står med skonnerten ”Christiane”4 
Konfirmation*4 Oktober 1928 Marstal kirke, Marstal, Svendborg amt3 
Diverse*25 April 1929 Skonnert Emanuel, Forliser i Østersøen med den 3 mastede skonnert ”Emanuel”, men han redder sig efter 24 timer roning i redningsbåden i land. Forliset er omtalt i Dansk Søulykke-Statistik 1929:

90. 3m Sk. Emanuel af Marstal, 275 Reg. T. Br. Bygget 1918 af Eg. Paa Rejse fra Danzig til Hernøsand med Cement. Sprunget læk og forlist d. 25/4 29 i Østersøen. Indberetning fra Konsulatet i Danzig dat. 29/4 og 30/4 29. Søforklaring i Marstal d. 4/5 29. Søforhør i Marstal d. 20/7 29. Forlisanmeldelse dat. Marstal il. 28/10 29. Kl. 12 pejledes Hela Fyr i misv. NV., gisset Afstand 1 Sm. Log 11. Herfra styredes for en frisk V.-lig Brise misv. N., Afdrift 3°. Kl. 13 pumpedes læns. I Løbet af Eftermiddagen friskede Vinden en Del, og Skibet slingrede haardt. Kl. 16 pumpedes atter, og da man efter at have pumpet i en halv Time uden at faa læns pejlede Pumpen, viste det sig. at der var 40" Vand i Skibet, E., der nu var 30 Sm. misv. N. for Hela Fyr, halsedes rundt, og det styredes misv. S. Skønt Pumperne holdtes gaaende, steg Vandet stærkt i Skibet, og etter et afholdt Skibsraad, blev det besluttet at forlade E. Besætningen, med Undtagelse af Føreren og Styrmanden, gik i Redningsbaaden, der blev slæbt Agter i læ Side. Kl. 19 var der 6 Fod Vand i Skibet, og da dette nu begyndte at blive dødt, gik Føreren og Styrmanden i Baaden, der forlod E. ca. 27 Sm. misv. N. af Hela Fyr. I Løbet af Aftenen kom Rixhöft Fyr i Sigte, men da det viste sig umuligt at ro Baaden op mod Vind og Sø, blev der Kl. 24 stukket et Drivanker ud. D. 26/4 Kl. 2 kom en Dampers Lanterner i Sigte, der roedes imod den, medens der blussedes og blev afgivet Nødsignaler, uden at Baaden dog blev bemærket. Da der stadig ikke kunde roes op imod Søen, roedes Ø. over. og Kl. 1230 kom Land i Sigte forude. Kl. 18 landede Baaden tæt V. for Brusterort Fyr. Anm. Søretten har intet udtalt om Aarsagen til Forliset. Ministeriet maa efter det i Sagen oplyste antage, at Skibet har arbejdet sig læk i Søen.5,4 
Miltærtjeneste*1932 Inspektionsskibet Hvidbjørnen4 
Uddannelse*imellem 1932 og 1934 Marstal Navigationsskole, Marstal, Svendborg amt, Tager styrmandeksamen i 19344 
Stilling*12 April 1934 Skonnert Sif, Marstal, Styrmand4,3 
Ægteskab*12 Juli 1934 Marstal kirke, Marstal, Svendborg amt, Hovedperson=Dagny Sigrid Kjær Hansen3,4 
Stilling1938 Styrmand3 
Adresse*1 Januar 1938 Havnegade 18, Marstal, Svendborg amt3,4 
Stilling11 Februar 1941 Skibsfører3 
Død*14 April 1972 Lübeck, Tyskland3 
Begravelse*18 April 1972 Marstal kirkegård, Marstal, Marstal sogn, Svendborg amt3 
Bilag* Oplysninger fra www.marstallere.dk3
Note Oplysninger fra Navigatørernes bog 1938:

ERIKSEN, Aksel Kristian, f. 14. maj 1911 i Marstal. Søn af Skibsbygmester Erik Eriksen, Marstal. Gift 1934 m. Dagny, f. Hansen, Marstal. Til Søs 1925 med Skonnert. ”Christiane”, senere Skonnert. ”Minde”, 3 mastet Skonnert. ”Emanuel”, Motorskibet. ”Bien” og andre Skibe. Paa Navigationsskole i Marstal 1932, Styrmandseksamen 1934; ansat som Styrmand samme Aar i 3 mastet Skonnert ”Sif” af Marstal, derefter i S/S »Nell, 3 mastet Skonnnert. »Elisabeth; p. t. samme Skib. Til Orlogs 1932 med Inspektionsskibet ”Hvidbjørnen” til Island. Forliste 1929 i Østersøen med 3 mastet Skonnert ”Emanuel”; kom i Land med Redningsbaaden efter 24 Timers Roning. Adresse Havnegade 18, Marstal.

4 

Dagny Sigrid Kjær Hansen f. 29 Aug 1909, d. 21 Okt 1966
Ægteskab*12 Juli 1934 Marstal kirke, Marstal, Svendborg amt, Hovedperson=Dagny Sigrid Kjær Hansen3,4 

Sidst rettet17 Nov 2009

Kilder

  1. [S505] Ifølge kirkebog for Marstal Landsogn sogn Ærø herred Svendborg amt 1906-33. 11. maj 1911 - Født Axel Kristian Eriksen.
  2. [S174] Ifølge folketælling 1921 - Marstal Handelsplads. Fra afskreven folketælling på www.marstallere.dk.
  3. [S172] Internet side. Titel: De Nye Marstallere. Url: http://www.marstallere.dk/. Database med oplysninger om mere end 34.000 Martallere.
  4. [S508] Bog. Titel: Navigatørernes bog - Den Danske Handelsflaades Befalingsmænd. Udgivet af: Forlaget Poseidon . Udgivelsesår: 1938.
  5. [S509] Bog. Titel: Dansk Søulykke-Statistik 1929. Udgivet af: Ministeriet for Søfart og Fiskeri . Kan downloades på Søfartens Bibliotek’s hjemmeside http://www.sbib.dk/.
Close