Hedvigslund, Vedslet, Vedslet sogn, Skanderborg amt

Matrikel nr.17 Hedvigslund. Denne gård er af meget gammel dato den omtales således i de gamle
Præsteindberetninger fra 1660. ( pastor Holmbo) og i 1772 (provst Hildebrandt)

Denne og den efterfølgende matrk. 17 og 18 . lille og store Hedvigslund var oprindelig tvillingegårde, der lå på en plads midt imellem deres nuværende beliggenhed. Gården blev flyttet til dens nuværende plads af Jens Olsen ( oldefar ).

Hedvigslund hørte under kronen og senere under Urup . i landgilde blev der svaret 2 a 3 rigsdaler
årligt og hoveriet var 4 gangdage årligt hovspind , deltagelse i ulvejagt m/m.

i 1784 hed Fæsteren Chr. Winther , og han køber senere stedet til selveje d, 10-10-1787 hartkorn var da 4 skp. Prisen var 200 Rd,
Efter Chr. Winthers død gifter enken sig med Mikkel Jensen.
Den næste ejer er Morten Hansen der i 1824 får udstedt en obligation på 100 Rd. Og aftægt til Mikkel Jensens enke.

I 1842 får Ole Sørensen fra Astrup ( tip Oldefar ) skøde .
Den 15-12-1866 Jens Olsen , der atter d, 24-6-1887 skøder til H.C. Pedersen, der tidligere var købmand i Vedslet.

Den 21-6-1892 får Hans Rasmussen en søn af Rasmus Hansen Vedslet skøde på gården, og køber
I 1916 yderlig 7tdr land . hans sønner Marius og Valdemar var ejere af Hedvigslund fra 17-10-1946 .
I 1964 bliver Valdemar ene ejer af gården .
I 1973 får Eich . I. Høj. Og N.Barholt. skøde.
I 1976 er Eich og Høj samejere og i 1985 får Jens Erik Nielsen skøde på gården.


Jens Olsen (teglgården ). Ikast Egnsbogen 1996 Bording/ Engesvang Ikast Lokalhistioriske
Årbog.

-------------------

Følgende er oplyst af Jens Hansen, Kolding
----------------------------------------------------

Den gård Jens Olsen ejede var IKKE "Lille Hedevigslund", men gården "Hedevigslund".
Gårdene er nabogårde, men Hedevigslunds navn står ikke på det udsnit af KMS's kort, som du har benyttet.
"Hedevigslund" har matr. nr. 17. Den 15. december 1866 fik Jens Olsen skøde på gården, og han skødede gården til H. C. Pedersen (tidligere købmand i Vedslet) den 24. juni 1887. Han skøder igen gården til Hans Rasmussen (min oldefar) den 21. juni 1892. I dag står det ydre (og noget af det indre) og en længe endnu som det var i min oldefars tid, - og han byggede mig bekendt ikke stuehuset, som må have fået sit udseende før 1892. Måske (men det er kun en hypotese) stammer bygningen fra Jens Olsen, fordi Hedevigslund var en dobbeltgård (kan ses på matrikelkortene ved 1844-matriklen. Og Lille Hedevigslund blev flyttet væk fra Hedevigslund til den nuværende placering i 1860.
Jeg tror gården "Lille Hedevigslund" var fæstegård frem til 1878, hvor en enke efter Hans Jensen købte gården (matr. nr. 18) af stamhuset Rathlousdal. Derimod var det nuværende matr. nr. 17 allerede blevet købt til selveje af fæsteren Chr. Winther i 1787, - vistnok for 200 Rd.

Kort of luftfoto af Store og Lille Hedvigslund
Store Hedvigslund 1947
Store Hedvigslund 1920
Lille Hedvigslund 2007
Lille Hedvigslund 2007
Lille Hedvigslund 2007
Lille Hedvigslund 2007
Lille Hedvigslund 2009
Lille Hedvigslund 2009
Lille Hedvigslund 2009
Lille Hedvigslund 2009
Lille Hedvigslund 2009