Irup, Hørdum sogn, Thisted amt

Bebyggelsen i Hørdum var oprindelig koncentreret i nærheden af Hørdum kirke. Men efter Thy-banens oprettelse i 1882, voksede Hørdum op omkring stationen. Senere udviklede Koldby sig omkring hovedvejen. Hørdum kro blev bygget i 1882, Missionshuset "Bethesda" i 1902, og i 1904 andelsmejeriet "Nyhåb".